Nyheter

Nytt journalsystem

Nå har vi gått over til et nytt journalsystem, CGM Journal.

Med dette så har vi nå mulighet for å sende en påminnelse på SMS 48 timer før om timen hos oss. Dette forutsetter at vi har mobilnummeret ditt registrert hos oss. Dette koster ikke noe for pasienten.

Kardiolog Utsi trapper ned

hjertelogo1Fra og med 01.06.17 trapper Kardiolog Utsi ned sin virksomhet fra 100% til 60%.
Dette medfører at det kommer til å bli litt lengre ventetid for pasientene.

Egil vil være på kontoret mandager, tirsdager og onsdager
fra 08:30 til 16:00.

PRATE - SMILE - LØFTE

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

Syklist smiler og løfter hendene som test ved hjerneslag
Foto: © Helsedirektoratet

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:
  • Prøv å smile, le eller vise tennene.
  • Prøv å løfte begge armene.
  • Prøv å si en enkel sammenhengende setning.
Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Kjernejournal

01. Oktober får innbyggerne i kommunene tilknyttet Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF sin kjernejournal.

Kort om kjernejournal
Kjernejournal er utviklet for å øke pasientsikkerheten ved at helsepersonell for rask tilgang til oppdatert og livsviktig informasjon om pasienten gjennom eget journalsystem. Uten kjernejournal er slik informasjon kun lagret lokalt på legekontor, legevakten eller det enkelte sykehus.
 
Disse opplysningene finnes i kjernejournal: Fastlege, adresse, familie, egenregistrerte kontaktpersoner og sykehistorie legemidler, besøkshistorikk på sykehus og kritisk informasjon.

Mer informasjon om kjernejournal finner du på https://helsenorge.no/kjernejournal

Ny ordning for Pasientreiser

Ny ordning for pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

- Når vi nå forenkler ordningen for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, er det effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene som er målet, sier Høie.

Søk på nett
Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helsenorge.no

Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr. 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike reiser det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk om å få dekket.

Valg av transportmidler
Valg av transportmiddel påvirker ikke utbetalingen, utbetalingen blir den samme om reisen er med buss, tog eller bil.

Nye papirsøknader

I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.

Fra og med 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende. Innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Når skal pasienten bruke ny løsning?
Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal nytt papirskjema benyttes. Fra den dagen kan reisene også legges inn på helsenorge.no.

For reiser som gjennomføres til og med 30. september 2016, skal eksisterende papirskjema brukes. Dette må sendes per post, som før.

Les mer om den nye ordningen

Nye nettsider

Helsenorge.no for pasienter
Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.
Ved å logge seg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan pasienter bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.Test

CPET kurs i Milano 2014

Kardiologene Kurt Hofsøy, Egil Utsi og Per Anton Sirnes på CPET kurs i Veruno, Italia 7-8 november 2014.

Kurset anbefales på det sterkeste til interesserte kolleger !

CPET kurs Milano 1
CPET kurs Milano 2

Samisk Legeforening ledere

Egil Utsi (første leder i Samisk Legeforening 1984) og nåværende leder Ole Mathis Hetta (valgt i 2013) måler krefter på den store konferansen om "Helsetjenester til den samiske befolkningen" i Tromsø november 2014

egil og ole mahtte

Diabetes på 18 språk

diabetes 250x251På diabetesforumet sin hjemmeside kan man nå finne informasjon om diabetes på 18 forskjellige språk.

Man kan også bestille informasjon og materiell fra hjemmesiden.

For mer informasjon, gå på :
http://dia.diabetes.no/nettbutikk/informasjon-og-veiledning/diabetes-paa-flere-spraakASA er ikke lenger aktuelt i primærprofylakse

Etter at de nye retningslinjer fra European Society of Cardiology fra 2012 er det ikke lenger aktuelt med acetylsalisylsyre i primærprofylakse av hjertekarsykdom.

Det er ikke alle leger som vet om dette !
b-blodtrykk-stetoskop-hjert