​Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018.

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Fra og med 01.06.17 trapper Kardiolog Utsi ned sin virksomhet fra 100% til 60%.
Dette medfører at det kommer til å bli litt lengre ventetid for pasientene.

Egil vil være på kontoret mandager, tirsdager og onsdager
fra 08:30 til 16:00.

Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Til bruk sammen med nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.


http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/