Fra og med 01.06.17 trapper Kardiolog Utsi ned sin virksomhet fra 100% til 60%.
Dette medfører at det kommer til å bli litt lengre ventetid for pasientene.

Egil vil være på kontoret mandager, tirsdager og onsdager
fra 08:30 til 16:00.

Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Til bruk sammen med nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.


http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/