OPPDATERT 03.05.21:
Vi tar fortsatt imot pasienter til hjerteundersøkelser. Vi kan nå ta R-test, Holter og blodtrykksmålinger og lungeundersøkelser.

 

 

 

I disse dager er hele Norge, og resten av verden rammet av koronavirus.

Det er innført adgangskontroll til Sámi Klinihkka, som medfører at man må vente ved inngangspartiet til helsepersonell kommer.

Dersom pasienten oppfyller minst et av følgende kriterier skal de utsette sin time:

- Har du nyoppståtte luftveisplager som hoste eller tungpustenhet?

- Har du nyoppståtte magesmerter eller diare i kombinasjon med feber?
- Har du nylig mistet smaks- eller luktesans?

- Har du de siste 10 dager hatt kontakt med en person som har fått påvist korona/covid-19?

- Har du fått beskjed om å holde deg borte fra jobb, at du må være i karantene, eller at du må teste deg for korona/covid-19?

- Har du vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager?

 
Vær vennlig å gi beskjed hvis du oppfyller et av disse kriteriene, så avbestiller vi timen, og neste time må vi avvente med for å se an situasjonen.
Du vil enten få nytt innkallingsbrev eller en telefon med ny time.

VIS HENSYN!