Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Til bruk sammen med nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.


http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/