Slik gjenkjenner du et hjerneslag

 

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

·         Prøv å smile, le eller vise tennene.

·         Prøv å løfte begge armene.

·         Prøv å si en enkel sammenhengende setning.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene.

Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader.

Hvert minutt teller.

 Helsenorge.no for pasienter
Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.
Ved å logge seg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan pasienter bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

- Når vi nå forenkler ordningen for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, er det effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene som er målet, sier Høie.

Søk på nett
Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helsenorge.no

Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr. 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike reiser det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk om å få dekket.

Kjernejournal:

  1. Oktober får innbyggerne i kommunene tilknyttet Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF sin kjernejournal.

    Kort om kjernejournal
    Kjernejournal er utviklet for å øke pasientsikkerheten ved at helsepersonell for rask tilgang til oppdatert og livsviktig informasjon om pasienten gjennom eget journalsystem. Uten kjernejournal er slik informasjon kun lagret lokalt på legekontor, legevakten eller det enkelte sykehus.

 

Disse opplysningene finnes i kjernejournal: Fastlege, adresse, familie, egenregistrerte kontaktpersoner og sykehistorie legemidler, besøkshistorikk på sykehus og kritisk informasjon.

Mer informasjon om kjernejournal finner du på https://helsenorge.no/kjernejournal