Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

- Når vi nå forenkler ordningen for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, er det effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene som er målet, sier Høie.

Søk på nett
Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helsenorge.no

Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr. 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike reiser det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk om å få dekket.


Valg av transportmidler
Valg av transportmiddel påvirker ikke utbetalingen, utbetalingen blir den samme om reisen er med buss, tog eller bil.

Nye papirsøknader

I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.

Fra og med 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende. Innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Når skal pasienten bruke ny løsning?
Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal nytt papirskjema benyttes. Fra den dagen kan reisene også legges inn på helsenorge.no.

For reiser som gjennomføres til og med 30. september 2016, skal eksisterende papirskjema brukes. Dette må sendes per post, som før.


Les mer om den nye ordningen