Krav til oksygentrykk er 8 kPa.

 

Det nevnes ellers at indikasjonsgrensen for å foreskrive oksygen ved kronisk respirasjonssvikt er pO₂ under 7,3 kPa.

Dersom en slik pasient får supplerende oksygen, kan vedkommende etter søknad få beholde førerkort ved å bruke oksygen under biljøring.