JUNI 2021

Da dr. Utsi skal gå av med pensjon i juli, vil vi ikke ta imot flere nye henvisninger, da han må sluttføre sine kontrollpasienter.