Juni 2018

Vi har ventetid på 4-6 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.