Kardiovaskulær utredning:

  • Ekkokardiografi med doppler
  • Arbeids-EKG (AEKG)
  • Holter, R-test
  • 24T blodtrykk
  • Ultralyd halskar m/doppler, ultralyd bukaorta

 

Lungeutredning

 • Spirometri/BodyBox og CO-diffusjon


ULTRALYD

 • Ultralyd abdomen, ultralyd thyroidea

ARTERIELL BLODGASS

 

Lungefunksjonsundersøkelse

SPIROMETRI

 • Måler lungenes belgfunksjon
 • Obstruksjon (KOLS, Astma): FEV1 nedsatt, FEV1% < 75%, PEF redusert

 • Restriktiv ventilasjonsinnskrenkning (lungefibrose, affeksjon av thorax-veggen ved kyfoskoliose):     
  FVC nedsatt (som også fører til at FEV1 er nedsatt, mens FEV1% er normal eller økt)
 • Adipositas: Redusert FRC (økt masse over brystveggen fører til økt motstand mot ekspansjon av brystkassen).
  VC redusert (økt abdominalt trykk gir dårligere arbeidsforhold for diafragma)

BODYBOX

 • Total pustemotstand (kPa*s/l)
 • Residual volum (RV) (l)
 • Total lungekapasitet (TLC) (l)
 • RV/TLC %

CO-DIFFUSJON

 • Måler diffusjonskapasiteten for oksygen fra alveolene til erytrocyttene i lungekapillærene.
 • TLCO (”transfer capasity” for CO) (mmol/min/kPa)
 • TLCO er nedsatt ved emfysem og lungefibrose og ved pulmonal hypertensjon

Hva er "Holter-registrering"?

"Holter-registrering" er en metode for å registrere hjerterytmen din ved hjelp av et apparat. Holter-apparatet kan registrere og lagre hjerterytmen din i 24 timer.

Hensikten med undersøkelsen

er å finne årsak til plager som

 • hjertebank
 • urolig hjerte
 • uregelmessig puls
 • besvimelse

Det kan også være andre årsaker til at legen ønsker du skal ha denne undersøkelsen. (Førerkortattest)

Hjerterytmeregistrering over lengre tid (R-test)

Hvis anfallene av rytmeforstyrrelser eller svimmelhetsepisoder forekommer 1-2 ganger i uken eller sjeldnere, kan det påmonteres et registreringsutstyr som bæres kontinuerlig, for eksempel i en uke.

Den tiden du har på R-testen, kan du ikke dusje. (Enheten skal ikke komme i kontakt med vann)