VI TILBYR

Lungefunksjonsundersøkelse

 METACHOLIN TEST

  • Vi bruker samme opplegg som ved Glittreklinikken.
  •  Astmatikere tåler mindre inhalert metacholin enn friske individer før de blir obstruktive.ProvoJetE
  •  Positiv test: 20 % fall i FEV1

 

REVERSIBILITETSTEST

NITROGENOKSYD I EKSPIRASJONSLUFT ( fractional exhaled nitric oxide)

  • Måleenhet: parts per billion (ppb)
  • Produksjon av nitrogenoksyd øker ved inflammasjonstilstander som astma.
  • Brukes til å styre behandlingen av astma.