VI TILBYR

Hjertelungebelastningstest

  • Utskrift
* VO₂ maks (l/min) Maksimalt oksygenopptak

* VO₂ maks (ml/kg/min)= Kondisjonstallet (aerob kapasitet)(Bjørn Dæhli hadde opp mot 95!!)

* O₂ puls (oksygenpuls): Ofte nedsatt ved kardial årsak til nedsatt arbeidskapasitet

* Anaerob terskel

* Pustereserve (Ventilatorisk reserve (normalt 20-40%)

* Ventilatorisk terskel (den belastningen der minuttventilasjonen øker eksponentielt i forhold til økningen i VO₂).       Friske, utrente mennesker når ventilatorisk terskel ved 45-60 % av VO₂ maks.

* Oksygen metning

* EKG forandringer

* Hjertefrekvensreserve