VI TILBYR

Vi tilbyr

 Kardiovaskulær utredning:

 • Ekkokardiografi med doppler
 • Arbeids-EKG (AEKG)Vivid E95
 • HjerteLungeBelastningstest (Ergospirometri, 
  Cardiopulmonary Exercise Test, CPET)
 • Holter, R-test
 • 24T blodtrykk
 • Ultralyd halskar m/doppler, ultralyd bukaorta

 

Lungeutredning: Bodyboks
 • Ergospirometri
 • Spirometri/BodyBox og CO-diffusjon
 • Metacholintest /Reversibilitetstest
 • Nitrogenoksyd i ekspirasjonsluft
SØVNREGISTRERING

ULTRALYD
 • Ultralyd abdomen, ultralyd thyroidea
ARTERIELL BLODGASS
 
nobreath large
SPESIALISTATTESTER
 • Ved søknad om bilførerkort i kl C, D og kjørblodgasseseddel.
 • Flylegeattest